Home

 

 

Thema's

 

Naar de blogs

 

Welkom

De Provinciale Raad Gezondheid is een onafhankelijk adviesorgaan op gezondheidsgebied voor de provincie Noord-Brabant. De raad signaleert, agendeert en adviseert op hoofdlijnen van beleid ten behoeve van alle sectoren die gezondheid beïnvloeden. Dit gebeurt vanuit het algemene, maatschappelijk belang van alle inwoners van Noord-Brabant. De adviezen kenmerken zich door de provinciale reikwijdte, de integraliteit en de verbinding met lokale/regionale ontwikkelingen.

 

De activiteiten en adviezen zijn onderverdeeld in de thema's gezondheid voor iedereen, duurzame zorg, ruimte voor jeugd en mens, dier en omgeving. In de linkerbalk vindt u daarover meer informatie.

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van publicaties en conferenties? Klik hier als u onze e-nieuwsbrief wilt ontvangen. Deze verschijnt ca. 5 keer per jaar.