Home

 

 

Thema's

 

Naar de blogs

 

Welkom

Per 1 januari 2016 maakt de Provinciale Raad Gezondheid – samen met Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant en de Provinciale Raad voor de Leefomgeving – onderdeel uit van BrabantAdvies. Lees hier meer

 

Ons nieuwe adres per 1 februari 2016:

 

BrabantAdvies
Brabantlaan 3
5216 TV 's-Hertogenbosch
Tel. 073-303 02 86

info@brabantadvies.com

www.brabantadvies.com

 

 

 

De Provinciale Raad Gezondheid is een onafhankelijk adviesorgaan op gezondheidsgebied voor de provincie Noord-Brabant. De raad signaleert, agendeert en adviseert op hoofdlijnen van beleid ten behoeve van alle sectoren die gezondheid beïnvloeden. Dit gebeurt vanuit het algemene, maatschappelijk belang van alle inwoners van Noord-Brabant. De adviezen kenmerken zich door de provinciale reikwijdte, de integraliteit en de verbinding met lokale/regionale ontwikkelingen.

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van publicaties en conferenties? Klik hier als u onze e-nieuwsbrief wilt ontvangen. Deze verschijnt ca. 5 keer per jaar.