Taak & werkwijze

Taak

De Provinciale Raad Gezondheid is een onafhankelijk adviesorgaan op gezondheidsgebied voor de provincie Noord-Brabant. De raad signaleert, agendeert en adviseert op hoofdlijnen van beleid ten behoeve van alle sectoren die gezondheid beïnvloeden. Dit gebeurt vanuit het algemene, maatschappelijk belang van alle inwoners van Noord-Brabant. De adviezen kenmerken zich door de provinciale reikwijdte, de integraliteit en de verbinding met lokale/regionale ontwikkelingen.

De raad fungeert als ‘Provinciale Raad voor de Volksgezondheid' zoals vastgelegd in de Gezondheidswet en in de regeling zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 12 juli 2011. In 2010, toen nog PRVMZ geheten, bestond de Provinciale Raad 50 jaar. (zie Ontstaan)

 

Werkwijze

De Provinciale Raad Gezondheid ontwikkelt de adviezen in samenspraak met de provincie én de vele netwerken waarin de raad actief is in onze provincie. Hierdoor zijn het geen louter ‘papieren' adviezen, maar komen onze adviezen tot stand met medewerking van deskundigen uit de verschillende netwerken en dragen onze adviezen bij aan de aanzet tot nieuw beleid, nieuwe kennisontwikkeling en nieuwe praktijken in de provincie. Voor deze werkwijze is van belang dat de raad haar positie in de vele netwerken in de provincie onderhoudt en steeds vernieuwt. (zie ook Samenwerking)

De raad werkt vanuit de inhoud. Pas in tweede instantie kijken we wie op het betreffende thema een (wettelijke) taak of opdracht heeft. We verbinden vanuit inhoudelijke keuzes beleid en praktijk.

 

De activiteiten en adviezen zijn onderverdeeld in de thema's gezondheid voor iedereen, duurzame zorg, ruimte voor jeugd en mens, dier en omgeving. In de linkerbalk vindt u daarover meer informatie.

 


 

CONTACT

 

Rijnstraat 4

5215 EK 's-Hertogenbosch

T: (073) 612 07 66

info(at)provincialeraadgezondheid.nl